Menu Sluiten

Uitleg over Synology Drive web-interface

Hoe kunnen we helpen?

U bent hier:
« ga terug

In het web-interface van Synology Drive kunt u gemakkelijk uw bestanden inzien, bewerken, downloaden of uploaden.

Ga naar Synology Drive via de volgende link: https://cloud.wincom.nl/drive

Menu-items

Hieronder geven we een korte uitleg van de menu-items en de wat ze precies betekenen.

 • Mijn bestanden: bekijk bestanden en mappen waarvan u eigenaar bent.
 • Teammap: bekijk de Teammap(pen) waarvoor u een toegangsmachtiging heeft.
 • Computerback-up: bekijk de geback-upte bestanden en mappen van computers.
 • Met mij gedeeld: bekijk de bestanden en mappen die andere gebruikers met u hebben gedeeld.
 • Met anderen gedeeld: bekijk de bestanden en mappen die u met andere gebruikers heeft gedeeld.
 • Recent: bekijk tot 200 bestanden die u onlangs heeft geopend, inclusief bestanden die anderen met u hebben gedeeld en publiek gedeelde bestanden.
 • Starred: bekijk bestanden en mappen waaraan u een ster heeft toegekend.
 • Prullenbak: bekijk verwijderde bestanden en mappen waarvan u eigenaar bent.
 • Labels: bekijk bestanden en mappen waaraan u labels heeft toegevoegd. U kunt ook een nieuw label maken door op de +-knop te klikken. Een label hernoemen of wijzigen zal alle items met dit label bijwerken.

Bestanden en mappen beheren

Bestanden en mappen worden weergegeven in het hoofdpaneel op de startpagina van Drive. Bovenaan in het hoofdpaneel kunt u het pad van een bestand weergeven en naar een bepaald niveau springen door erop te klikken.

Gebruik de werkbalk bovenaan om de volgende handelingen uit te voeren, of klik gewoon op een item om dezelfde handelingen uit te voeren:

 • Maken: klik op de +-knop om een map te maken of om bestanden vanaf uw computer aan uw Drive toe te voegen.
 • Delen: selecteer een item en klik op dit pictogram om het item te delen met externen of andere gebruikers.
 • Koppeling ophalen: selecteer een item en klik op dit pictogram om een link op te halen die u kunt versturen naar andere Drive-gebruikers.
 • Labels: selecteer een of meerdere items en klik op dit pictogram om een bestaand label toe te passen op de geselecteerde items. U kunt vanaf hier ook een nieuw label maken.
 • Een kopie maken: selecteer een of meerdere items en klik op dit pictogram om ze te dupliceren in hetzelfde pad.
 • Verwijderen: selecteer een item en klik op dit pictogram om het te verwijderen en verplaats het naar de prullenbak van de eigenaar.
 • Meer: selecteer een item en klik op dit pictogram om meer handelingen aan het item uit te voeren.
  • Openen: selecteer een item en klik op dit pictogram om het item te openen; Dit geldt niet voor alle bestandstypen.
  • Verplaatsen naar: selecteer een item en klik op dit pictogram om het item naar een andere locatie in Drive te verplaatsen.
  • Kopiëren naar: selecteer een item en klik op dit pictogram om het item naar een andere locatie in Drive te kopiëren.
  • Naam wijzigen: selecteer een item en klik op dit pictogram om het item te hernoemen.
  • Ster Toevoegen: selecteer een item en klik op dit pictogram om het item te voorzien van een ster. Het item zal dan verschijnen onder het menu “Met Ster”.
  • Informatie: selecteer een item en klik op dit pictogram om informatie over het item te zien, zoals: aanmaakdatum, eigenaar, grootte en locatie.
  • Versiegeschiedenis: selecteer een item en klik op dit pictogram om door versies te bladeren van het item. U kunt eventueel versies terugzetten.
  • Coderen: selecteer een item en klik op dit pictogram om het item te coderen met een wachtwoord.
  • Downloaden: selecteer een item en klik op dit pictogram om het item te downloaden naar uw computer.

Verwijderd bestand of verwijderde map terugzetten:

Selecteer een item in uw eigen prullenbak en klik op het pictogram Herstellen in de werkbalk.

Bestanden met sneltoetsen beheren:

Het Drive-portaal biedt de volgende sneltoetsfuncties voor efficiënt bestandsbeheer met uw toetsenbord.

SneltoetsFunctie
Ctrl + AAlle items van de huidige pagina selecteren
EscSelectie annuleren
Shift + selecterenMeerdere aaneengesloten items selecteren
Ctrl/Command + selecterenMeerdere niet-aaneengesloten items selecteren
Ctrl/Command + CKopiëren
Ctrl/Command + XKnippen
Ctrl/Command + VPlakken
DelVerwijderen
F2Rename
SSter toevoegen/verwijderen
/Zoeken
Shift + ‘=’Inzoomen op Photo Viewer
Shift + ‘-‘Uitzoomen op Photo Viewer

Bestanden en mappen zoeken

Typ een trefwoord in de zoekbalk in de rechterbovenhoek in. U kunt ook klikken op het vergrootglas om uw zoekopdracht te verfijnen met een of meer van de volgende criteria:

 • Trefwoord
 • Locatie: selecteer een van de bestaande categorieën, Huidige locatie of klik op Aanpassen om een map te selecteren in My DriveTeammap of Met mij gedeeld om te zoeken.
 • Type: selecteer of u een map, bestand, document, foto, video of muziekbestand wilt zoeken. u kunt ook op extensie zoeken.
 • Labels: Selecteer een of meerdere labels. wanneer u meerdere labels selecteert, zal een item worden beschouwd als een overeenkomstig zolang het slechts een van de geselecteerde labels bevat.
 • Grootte (MB): zoek op bestandsgrootte (berekend in megabytes).
 • Datum: zoeken op datum gewijzigd of aangemaakt.

Mappen en bestanden delen

Met Drive kunt u uw bestanden en mappen delen, items met beheersmachtiging delen en bestandskoppelingen verkrijgen om bestanden met bladermachtiging opnieuw te delen. Alvorens een bestand te delen, kunt u weergave-, bewerkings- of beheersrechten toekennen aan andere Drive-gebruikers; na het delen van een bestand worden meldingen naar de uitgenodigden verzonden.

Eenvoudig delen:

Rechtsklik op een item en klik vervolgens op Delen of klik op het pictogram Delen in de werkbalk. Kies een van de onderstaande opties in het vervolgkeuzemenu onder Privacy-instellingen.

 • Privé– alleen specifieke accounts hebben toegang die de link hebben gekregen. Dit is de veiligste manier van delen.
 • Intern – iedereen met een Drive account heeft toegang
 • Openbaar– iedereen kan het item bekijken/bewerken zonder een Drive account.
Geavanceerd delen:

U kunt eventueel geavanceerde deelmogelijkheden instellen. Drive ondersteunt wachtwoord- en vervalbescherming voor openbare gedeelde koppelingen in het tabblad Geavanceerde beschermingskoppeling.

 1. Rechtsklikop een item en klik vervolgens op Delen of klik op het pictogram Delen in de werkbalk.
 2. Schakel het selectievakje in het tabblad Geavanceerde beschermingskoppeling in om een geavanceerde beschermingskoppeling voor deze item te maken.
 3. Selecteer onder Privacy-instellingen wat de personen met deze koppeling kunnen doen; alleen bekijken of bewerken.
 4. U kunt eventueel toestaan of de personen het item kunnen downloaden en kopiëren door Download- of kopieeropties toestaan aan te zetten.
 5. Schakel het selectievakje naast Wachtwoord vereist om wachtwoordbescherming aan deze koppeling toe te voegen en voer het wachtwoord in. Het wachtwoord kan worden weergegeven met een klik op .
 6. Schakel het selectievakje Vervalt op in om een vervaldatum voor deze koppeling in te stellen. Voer de datum in of klik op  om de datum te kiezen.
 7. Klik op OK.

Denk eraan dat wanneer personen toegang tot de map hebben via geavanceerde beschermingskoppeling, worden de machtigingsinstellingen van deze map ook toegepast op alle bestanden in deze map.

Logboek

Open het logboek linksonder. Met het Logboek kunt u alle acties bijhouden die door u binnen een bepaalde tijdsduur werden uitgevoerd. U kunt ook een filter instellen om het volledige logboek met alle gebeurtenissen te bekijken of gebeurtenissen van verschillende mappen te bekijken.

Om in het logboek met een specifieke filter te zoeken:

 1. klik op de pijl in de zoekbalk in de rechterbovenhoek.
 2. In het vervolgkeuzemenu kunt u gebeurtenissen filteren op:
  • Trefwoord: Voer de naam van een gebruiker in om de gerelateerde gebeurtenissen van de gebruiker te vinden.
  • Datumbereik: Kies VandaagGisterenAfgelopen weekAfgelopen maand of Aanpassen om een start- en einddatum van een specifiek zoekbereik voor logboeken in te voeren.
  • Type: In het vervolgkeuzemenu selecteert u het type gebeurtenis dat u wilt bekijken. U kunt ook klikken op Aanpassen om verschillende typen gebeurtenissen in een handeling te selecteren.
 3. Om het gefilterde logboek opnieuw in te stellen, klikt u op de knop Herstellen en vervolgens opnieuw op Zoeken.

Bestandsversies beheren

Synology Drive bewaart historische versies van elk gewijzigd bestand. Telkens wanneer u een bestand wijzigt, wordt een back-upversie gemaakt voor het geval u fouten maakt of een oudere versie wenst te herstellen.

Een bestandsversie herstellen:

 1. Klik op de optie Versiegeschiedenis in het contextmenu van een bestand. U zult een hoofdvenster te zien krijgen met een lijst van historische versies aan de rechterkant, gesorteerd op Laatst gewijzigd.
 2. Klik op het pictogram  naast een versie in de lijst voor toegang tot de onderstaande opties:
  • Voorbeeldweergave – deze optie ziet u alleen bij bestanden die direct bewerkbaar zijn in uw browser.
  • Downloaden – deze geschiedenisversie naar uw computer downloaden.
  • Herstellen – herstel het bestand naar de geselecteerde versie waardoor het huidige bestand wordt overschreven.
  • Een kopie maken – sla de geselecteerde versie op als een afzonderlijk bestand.